UK

Crowdfunding is een manier om een project of onderneming te financieren zonder afhankelijk te zijn van een bank of sponsor.
De ondernemer probeert bij het grote publiek aan geld te komen.
Zodra er genoeg mensen geld hebben toegezegd, kan het project van start gaan.
Wij hebben 5 projecten voor funding ondergebracht in 5 elementen: fire, earth, metal, water and wood.

Crowdfunding is a way to finance a project or enterprise without being dependent on a bank or sponsor.
The entrepreneur is trying to get money from the general public.
Once enough people have pledged money, the project can begin.
We have five projects for funding: fire, earth, metal, water and wood.